Cidofovir Tillomed

75 mg/ml Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Pharmaceutical product 1:

Mängder angivna per farmaceutisk grundenhet
Ingredient role Substance Quantity Unit Additional CAS no.
Aktiv beståndsdel cidofovir (vattenfri) Angiven mängd är den avsedda, med normal variation 113852-37-2

Packages

Package content Item number Barcode NPL pack id Prescription status On the market Company
Licensförpackning 699383 20171023100153 Ja -

Company:

Innehavare av godkännande för försäljning:
Emcure Pharma UK Ltd., 3 Howard Road, Eaton Socon, St. Neots, Cambridgeshire, PE19 8ET, Storbritannien och Nordirland