Brincidofovir

10 mg/ml Oral suspension

Pharmaceutical product 1:

Mängder angivna per farmaceutisk grundenhet
Ingredient role Substance Quantity Unit Additional CAS no.
Aktiv beståndsdel brincidofovir Angiven mängd är den avsedda, med normal variation 444805-28-1

Packages

Package content Item number Barcode NPL pack id Prescription status On the market Company
Licensförpackning 690050 20150923100012 Ja -

Company:

Innehavare av godkännande för försäljning:
MAH Saknas. Chimerix (Tillverkare), Chimerix, Inc., 2505 Meridian Parkway, Suite 340, Durham, NC 27713, USA