Withdrawal date: 2021-04-15

Zovirax

30 mg/g Ögonsalva

Pharmaceutical product 1:

Mängder angivna per farmaceutisk grundenhet
Ingredient role Substance Quantity Unit Additional CAS no.
Aktiv beståndsdel aciklovir Angiven mängd är den avsedda, med normal variation 59277-89-3

Packages

Package content Item number Barcode NPL pack id Prescription status On the market Company
Licensförpackning 690669 20150507100049 Ja Nej

Company:

Innehavare av godkännande för försäljning:
GlaxoSmithKline AS, Postboks 180 Vinderen, 0319 Oslo, Norge