Virupos

30 mg/g Ögonsalva

Pharmaceutical product 1:

Mängder angivna per farmaceutisk grundenhet
Ingredient role Substance Quantity Unit Additional CAS no.
Aktiv beståndsdel aciklovir Angiven mängd är den avsedda, med normal variation 59277-89-3

Packages

Package content Item number Barcode NPL pack id Prescription status On the market Company
Licensförpackning 690670 20150507100032 Ja -

Company:

Innehavare av godkännande för försäljning:
URSAPHARM Arzneimittel GmbH, Industriestraße 35, 66129 Saarbrücken, Tyskland