CIDOFOVIR DIHYDRATE

75 mg/ml Injektionsvätska, lösning

Previous product name:
On the market: Ja
Strength numeric with unit:
ATC code: J05AB12
Product type: Licensläkemedel
NPL id 20140211000025
Swedish approval number:
Marketing authorisation number:
Approval date:
Authorisation procedure: Ospecificerad
Dose dispensing: Nej
Dose disp. shelf life:
Contains lactose: Ospecificerad
Contains latex: Ospecificerad
Controlled medicinal product: Nej
Narcotic class: Ej narkotikaklassad
Prescription drug: Receptbelagt
Repeat prescription:
Additional monitoring: Nej
Dispensing restriction:

Pharmaceutical product 1:

Mängder angivna per farmaceutisk grundenhet
Ingredient role Substance Quantity Unit Additional CAS no.
Aktiv beståndsdel cidofovirdihydrat Angiven mängd är den avsedda, med normal variation 149394-66-1
Aktiv motsvarande (respondens) cidofovir (vattenfri) Angiven mängd är den avsedda, med normal variation 113852-37-2

Packages

Package content Item number Barcode NPL pack id Prescription status On the market Company
Licensförpackning 693780 20140211100138 Ja Ja

Company:

Innehavare av godkännande för försäljning:
Heritage Pharmaceuticals Inc., Eatontown, NJ 07724, USA