Cidofovir

75 mg/ml Injektionsvätska, lösning

Pharmaceutical product 1:

Mängder angivna per farmaceutisk grundenhet
Ingredient role Substance Quantity Unit Additional CAS no.
Aktiv beståndsdel cidofovir (vattenfri) Angiven mängd är den avsedda, med normal variation 113852-37-2

Packages

Package content Item number Barcode NPL pack id Prescription status On the market Company
Licensförpackning 693637 20131010100092 Ja -

Company:

Innehavare av godkännande för försäljning:
Mylan Institutional LLC, Rockford, IL 61103, USA