Acic-Ophtal

30 mg/g Ögonsalva

Pharmaceutical product 1:

Mängder angivna per farmaceutisk grundenhet
Ingredient role Substance Quantity Unit Additional CAS no.
Aktiv beståndsdel aciklovir Angiven mängd är den avsedda, med normal variation 59277-89-3

Packages

Package content Item number Barcode NPL pack id Prescription status On the market Company
Licensförpackning 693284 20130603115963 Ja -

Company:

Innehavare av godkännande för försäljning:
Dr. Winzer Pharma GmbH, Brunsbütteler Damm 165 - 173, 13581 Berlin, Tyskland