Withdrawal date: 2020-04-15

Telaprevir (Vx-950)

750 mg Tablett

Pharmaceutical product 1:

Mängder angivna per farmaceutisk grundenhet
Ingredient role Substance Quantity Unit Additional CAS no.
Aktiv beståndsdel telaprevir Angiven mängd är den avsedda, med normal variation 402957-28-2

Packages

Package content Item number Barcode NPL pack id Prescription status On the market Company
Licensförpackning 693042 20130603113136 Ja Nej

Company:

Innehavare av godkännande för försäljning:
MAH saknas. Janssen-Cilag (Sponsor), Janssen-Cilag, 920 Rt 202, Raritan, NJ 08869, USA