Foscavir Clinigen

24 mg/ml Infusionsvätska, lösning

Pharmaceutical product 1:

Mängder angivna per farmaceutisk grundenhet
Ingredient role Substance Quantity Unit Additional CAS no.
Aktiv beståndsdel foskarnetnatriumhexahydrat Angiven mängd är den avsedda, med normal variation 34156-56-4
Aktiv motsvarande (respondens) foskarnet Angiven mängd är den avsedda, med normal variation 4428-95-9

Packages

Package content Item number Barcode NPL pack id Prescription status On the market Company
Licensförpackning 692824 20130603110876 Ja -

Company:

Innehavare av godkännande för försäljning:
Clinigen, Healthcare Ltd., Pitcairn House, Crown Square, First Avenue, Burton-on-Trent, Staffordshire, DE14 2WW, Storbritannien och Nordirland (GB100125104)