Virgan

1,5 mg/g Ögongel

Pharmaceutical product 1:

Mängder angivna per farmaceutisk grundenhet
Ingredient role Substance Quantity Unit Additional CAS no.
Aktiv beståndsdel ganciklovir Angiven mängd är den avsedda, med normal variation 82410-32-0

Packages

Package content Item number Barcode NPL pack id Prescription status On the market Company
Licensförpackning 692011 20130603100198 Ja -

Company:

Innehavare av godkännande för försäljning:
Laboratoires THEA, 12 rue Louis Blériot, 63017 Clermont-Ferrand Cedex 2, Frankrike (FR66390813988)